ติดต่อเรา

ang

โทร.081 383 9269

Email : anugoonThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ppak3

นางสาวพัทธนันท์ ธนาฐิตินันทน์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทร.02 628 5146

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ อาคาร 1 ชั้น 4

เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 02-281-6698 , 02-628-5146 ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Copyright © 2022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

BACK TO TOP